Home Miễn Giấy phép LĐ Xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn

Xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn

Người Thái Lan đã kết hôn với người Việt Nam, đang sinh sống trên lãnh thổ VN, có thể tiến hành xin miễn giấy phép lao động để làm việc hợp pháp cho các đơn vị/tổ chức tại VN. Việc xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn, sẽ do đơn vị bảo lãnh lao động thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều kiện miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn

Người lao động Thái Lan diện kết hôn muốn xin miễn giấy phép lao động thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp với người Việt Nam(nếu chứng nhận kết hôn này được đăng ký nước ngoài thì người lao động Thái Lan cần tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt);
 • Người lao động Thái Lan phải được doanh nghiệp/công ty VN tuyển dụng, bảo lãnh về làm việc;
 • Người Thái Lan đang trực tiếp sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Mặc dù, pháp luật quy định  miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn, nhưng chủ thể bảo lãnh vẫn phải lập báo cáo chi tiết về việc sử dụng lao động Thái Lan trên lãnh thổ VN

Xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn

Xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn

Các bước để xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn, được thực hiện như sau:

Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, đơn vị bảo lãnh phải chuẩn bị:

 • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu 01/PLI;
 • Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập doanh nghiệp của đơn vị bảo lãnh cho người Thái Lan.

Thời gian xử lý: trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày người lao động Thái Lan dự kiến bắt đầu công việc.

Cơ quan xử lý: Bộ Lao động thương binh và xã hội/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn trả kết quả: sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Kết quả: Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn

Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan đã kết hôn với người VN, bao gồm:

 • Báo cáo thuộc diện miễn giấy phép lao động – tải về;
 • Bản sao công chứng giấy đăng ký kết hôn;
 • Bản sao y hộ chiếu của người lao động Thái Lan;
 • Bản sao y CMND/CCCD của người Việt Nam đã kết hôn với lao động Thái Lan;
 • Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị bảo lãnh;
 • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Thời gian nộp hồ sơ: ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động Thái Lan dự kiến làm việc tại VN.

Cơ quan có thẩm quyền xử lý: Bộ Lao động thương binh và xã hội/Sở Lao động thương binh và xã hội.

Mặc dù việc xin miễn giấy phép lao động cho người Thái Lan diện kết hôn là thủ tục một chiều, mang tính chất thông báo. Nhưng nếu không báo cáo/báo cáo không đúng nội dung hoặc thời hạn, thì người sử dụng lao động có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng(theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Nếu cần hỗ trợ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài thuộc diện kết hôn, bạn vui lòng gọi ngay vào số Hotline của PNVT để được tư vấn kỹ càng hơn nhé!

 Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.