Home Kiến thức GPLĐ Công ty có được điều chỉnh thời hạn làm việc để xin GPLĐ

Công ty có được điều chỉnh thời hạn làm việc để xin GPLĐ

Hỏi: Công ty hiện tại chưa có người LĐNN làm việc, đầu năm 2022 Công ty dự kiến sẽ tuyển 01 người LĐNN nên thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu và đã có văn bản chấp thuận vị trí công việc – chức danh công việc: Lao động kỹ thuật – Nhân viên tư vấn khách hàng, thời hạn làm việc từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023.

Trong tháng 10/2023, Công ty dự kiến sẽ tuyển người LĐNN vào làm việc ở chức danh Nhân viên tư vấn khách hàng nhưng thời hạn làm việc trên văn bản chấp thuận chỉ còn hơn 02 tháng. Vậy Công ty có được điều chỉnh thời hạn làm việc để thực hiện GPLĐ có thời gian tối đa là 02 năm hay không?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về xác định nhu cầu sử dụng người LĐNN:
“…Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ LĐ-TBXH hoặc Sở LĐ-TBXH theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài…”

Công ty có được điều chỉnh thời hạn làm việc để xin GPLĐ
Theo quy định vừa nêu, Công ty không thể thực hiện thay đổi nhu cầu, cụ thể thay đổi thời hạn làm việc đối với chức danh Nhân viên tư vấn khách hàng do không có quy định thay đổi thời hạn làm việc.
Trong quá trình hoạt động, Công ty cần phải có kế hoạch sử dụng nhân sự ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để kiểm soát nhu cầu sử dụng lao động phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của mình.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.