Home Kiến thức GPLĐ Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 18/09/2023.

Các thay đổi trong điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài

Những thay đổi trong điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP so với Nghị định 152/2020/NĐ-CP được thể hiện cụ thể trong bảng sau đây:

Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài thay đổi

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Chuyên gia (điểm a khoản 3 Điều 3) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
Giám đốc điều hành (khoản 5 Điều 3) Người giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Giám đốc điều hành là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Lao động kỹ thuật (điểm a khoản 6 Điều 3) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo. Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Thời điểm áp dụng Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18/09/2023 và được áp dụng bắt đầu kể từ ngày 18/09/2023.

Công ty, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý những điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài thay đổi nêu trên để áp dụng theo đúng quy định pháp luật.

Xem toàn văn Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Bạn có thể xem toàn văn Nghị định 70/2023/NĐ-CP tại đây.

Trường hợp bạn có thắc mắc liên quan đến Nghị định 70/2023/NĐ-CP hoặc những vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài, vui lòng liên hệ với PNV qua số hotline để được tư vấn trực tiếp.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.