Đối tượng người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Để đảm bảo một phần quyền lợi cho người lao động nước ngoài khi có ốm đau, thai sản, gặp tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay lúc về hưu, tử tuất, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 và công văn 1064/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội nhằm thông tin các quy định về các đối tượng lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam và các đối tượng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng người lao động nước ngoài  thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Xác định người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam

Theo khoản 1 điều 2, nghị định 143/2018/NĐ-CP và công văn 1064/LĐTBXH-BHXH thì người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

– Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

– Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, bao gồm người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Xác định người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam

Theo khoản 2 điều 2, nghị định 143/2018/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

– Người lao động nước ngoài đã đủ tuổi nghỉ hưu: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

Để đọc toàn văn Nghị định 143/2018/NĐ-CP và công văn 1064/LĐTBXH-BHXH, từ đó thấu rõ các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đối tượng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, các bạn hãy truy cập tiếp vào các bài viết khác trong trang web của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown