Giải thích thuật ngữ

Mục Giải thích thuật ngữ sẽ giải thích những thuật ngữ liên quan lĩnh vực giấy phép lao động và những lĩnh vực khác, chủ yếu để tìm thuật ngữ tiếng Anh tương ứng để giúp ích cho việc dịch thuật tiếng Anh

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì? City, Municipality hay Town?

Khi nói về thành phố ở Việt Nam, có 3 trường hợp nói về thành phố gồm i) thành phố trực thuộc trung ương (ngang cấp với tỉnh), ii) thành phố trực thuộc Thành phố trực thuộc trung ương và iii) Thành phố trực thuộc Tỉnh, chính vì vậy việc dùng thuật ngữ “thành phố” …

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì? City, Municipality hay Town?

iv case number là gì

IV case number, IV category, IV issue date, IV expires on, Acc/FTJ Father/Mother/Spouse là gì trong visa Mỹ?

IV case number, IV category, IV issue date, IV expires on, Acc/FTJ Father/Mother/Spouse, Upon endorsement, serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year là gì trong visa Mỹ? có chỗ viết tắt IV là chưa được bật mí, case number thì quá rõ, tạm dịch là số hồ sơ. Để biết rõ IV …

IV case number, IV category, IV issue date, IV expires on, Acc/FTJ Father/Mother/Spouse là gì trong visa Mỹ?

xếp loại học lực tiếng anh là gì

Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh?

Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh? là những thắc mắc và cân não của biên dịch khi dịch những văn bằng như bằng đại tốt nghiệp đại học, bằng cao đẳng, bảng điểm sang tiếng Anh, trong khi những văn bằng nước ngoài thì không đề …

Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh?

phiếu lý lịch tư pháp tiếng anh là gì

Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? Mẫu phiếu lý lịch bằng tiếng Anh

Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? là thuật ngữ khó cho biên dịch nếu không hiểu bản chất của lý lịch tư pháp, sau khi rõ được định nghĩa phiếu lý lịch tư pháp, sẽ dễ dàng dịch được phiếu lý lịch bằng tiếng Anh. Thông thường phiếu lý lịch tư pháp …

Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? Mẫu phiếu lý lịch bằng tiếng Anh

Scroll to Top