Giải thích thuật ngữ

Nội dung chính phương thức thanh toán T/T (Remittance)

Nội dung chính phương thức thanh toán T/T (Remittance) mục đích giúp đọc hiểu các thông tin giao dịch giữa bên xuất khẩu (exporter), ngân hàng của bên xuất khẩu (ngân hàng đại lý / ngân hàng thông báo – responding bank/ advising bank / intermediary bank/ correspondent …

Các Thuật Ngữ Di Trú Mỹ của USCIS.GOV

Hiện nay, Mỹ vẫn là nước đến của nhiều người Việt. Việc đọc hiểu các thuật ngữ di trú Mỹ là vô cùng cần thiết, nếu không hiểu rõ sẽ xảy ra những đáng tiếc, chẳng hạn, ngày chấp thuận là gì (approved date), ngày ưu tiên là …

ABH.AT FP trên visa nước Áo là gì?

ABH.AT FP trên visa nước Áo là gì? Để biết FP là gì chúng ta cần biết ý nghĩa của nó, hay viết tắt của từ tiếng Anh nào? ABH.AT là gì? chúng ta cùng tìm hiểu những từ viết tắt này trên visa (thị thực) của nước …

MIN và PN trong hộ chiếu Campuchia là gì?

Trong hộ chiếu Campuchia, có vài từ viết tắt là MIN và PN, làm cho người dịch phải lúng túng, vì không biết viết tắt của từ gì. Khi biết được chữ viết tắt của MIN và NP thì việc dịch ra tiếng Việt sẽ không còn khó …

Vietnam work hay Viet Nam work permit là gì?

Khi nói đến Vietnam work hay Viet Nam work permit là chúng ta nói đến việc làm tại Việt Nam mà người lao động nước ngoài quan tâm và có thể xin việc làm. Ngoài ra, Vietnam work permit là nói đến dịch vụ xin giấy phép lao …

Giấy phép lao động tiếng Anh là gì?

Giấy phép lao động tiếng Anh là gì? – Ở Việt Nam, thường dùng là work permit. Từ work permit cũng được sử dụng ở Canada, tuy nhiên Employment Authorization Document (EAD) lại dùng ở Hoa Kỳ. Chúng ta cùng tìm hiểu xem liệu còn thuật ngữ nào …
EnglishVietnamUnknown