Giải thích thuật ngữ

Certificate of graduation là gì?

Người nước ngoài bắt buộc phải xin giấy phép lao động khi vào Việt Nam làm việc và trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động phải có bằng đại học trở lên. Trong thành phần hồ sơ của người lao động nước ngoài cung cấp có …

Đạo tin lành tiếng Anh là gì?

Đạo tin lành tiếng Anh là gì? – Protestantism. Chúng ta đi vào tìm hiểu đạo tin lành là gì, tại sao có tên là “Đạo chống đồi” (to protest against: thể hiện sự bất mãn, không đồng ý về điều gì). Đạo tin lành KHÔNG phải là …

Từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Anh song ngữ

Lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu rất rộng, bao gồm giao nhận vận tải, kho bãi, hải quan, hợp đồng ngoại thương, giao nhận vận tải (gồm điều khoản thanh toán quốc tế – incoterms, khai báo hải quan, thông quan hàng hóa…)…Từ vựng xuất nhập khẩu …

Thủ trưởng tiếng Anh là gì?

Thủ trưởng tiếng Anh là gì? để dịch được cụm từ này chính xác, đòi hỏi bạn phải biết nghĩa căn bản của nó, còn nếu không biết nghĩa gốc của nó thì chắc chắn bạn sẽ phân vân không biết lựa chọn thuật ngữ nào? có thể …

Cư xá tiếng Anh là gì? Ví dụ về cư xá?

Cư xá tiếng Anh là gì? có ý nghĩa gì? và ví dụ tiếng Anh về cư xá thực tế? để dịch chính xác các thuật ngữ này chúng ta cần phải biết bản chất của cư xá là  gì? sau khi biết bản chất rồi, thì viết …