Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Định

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Định được quy định trong nghị quyết các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định số 34/2016/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2016. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Định theo nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND được kỳ họp thứ 3, khóa XII, Hội Đồng nhân dân tỉnh Bình Định thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Định

Theo nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND tại điều 15 thì lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Định như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 400.000đ/ giấy phép

– Cấp lại giấy phép lao động: 300.000đ/ giấy phép

Thủ tục làm giấy phép lao động tại Bình Định mới nhất

Lệ phí này sẽ do Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Định hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định thu, cụ thể thông tin về 2 cơ quan này như sau:

* Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định

– Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định

– Điện thoại: 84.56.3824629

– Fax: +84.56.3827312

– Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

– Website: http://sldtbxh.binhdinh.gov.vn

* Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

– Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại: (056) 646257 – 3846519

– Fax: (056)-3846616

– E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn

– Website: www.kkt.binhdinh.gov.vn và www.kktbinhdinh.vn

Và cũng theo nghị quyết này quy định, người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định thì phải nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bạn có thể xem thông tin về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Định – theo nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND bằng cách download toàn văn nghị quyết này tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top