Lệ phí cấp giấy phép lao động tại TPHCM

Lệ phí cấp giấy phép lao động là mối quan tâm của người sử dụng lao động nước ngoài cũng như người lao động nước ngoài có ý định muốn làm việc tại Việt Nam. Lệ phí cấp giấy phép lao động sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh/ thành phố tại địa phương quyết định. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được thể hiện thông qua nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân TPHCM ngày 7/12/2017. Theo nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND:

lệ phí cấp giấy phép lao động

1. Nội dung và mức lệ phí

• Lệ phí cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 600.000 đồng/01 giấy phép lao động.

• Lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 450.000 đồng/01 giấy phép lao động.

2. Nơi thu lệ phí giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TP.HCM

Tại thành phố Hồ Chí Minh có 3 nơi tổ chức thu lệ phí cấp mới/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, cụ thể:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

– Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

– Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

3. Đối tượng đóng lệ phí giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối tượng đóng lệ phí giấy phép lao động cho người nước ngoài là người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động hay cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố.

4. Thời gian bắt đầu áp dụng mức thu lệ phí giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TPHCM, Việt Nam

Mức thu lệ phí giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TPHCM, Việt Nam được chính thức áp dụng theo nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND từ ngày 01/01/2018. Mức thu lệ phí này thể hiện trong nghị quyết đã được Hội Đồng nhân dân TPHCM khóa IX, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 7/12/2017. Vì vậy, quy định cũ tại khoản 4, mục II, phụ lục số 1 về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TPHCM được ban hành kèm theo nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TPHCM đã bị bãi bỏ và không còn giá trị sử dụng. Xem tham khảo thêm thủ tục xin cấp giấy phép lao động

5. Tải và download nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND

Bạn có thể kiểm chứng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng cách tải, download nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân TPHCM ngày 01/01/2018 tại đây.

Tuy nhiên lệ phí cấp giấy phép lao động theo nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân TPHCM là lệ phí nhà nước. Nếu bạn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động tại các công ty có uy tín tại TPHCM như PNVT thì chi phí có thể nhiều hơn. Và người ta thường nói: tiền nào của đó, tuy các bạn chịu nhiều hơn mức phí so với lệ phí nhà nước, song bạn có thể hoàn toàn an tâm vì chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí và cung cấp danh sách các thành phần hồ sơ theo cách đơn giản nhất, giúp bạn có được giấy phép lao động một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, chúng tôi có thể dự đoán chính xác khả năng đậu hay rớt của hồ sơ làm giấy phép lao động. Do đó, một khi chúng tôi nhận hồ sơ của các bạn thì 100% giấy phép lao động sẽ thuộc về bạn. PNVT chúng tôi là chuyên gia có hơn 10 năm làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, do đó, chúng tôi có thể tư vấn những hướng đi cho hồ sơ làm giấy phép lao động của bạn theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ khó khăn, gút mắc nào hay cần sử dụng dịch vụ hoặc biết lệ phí dịch vụ làm giấy phép lao động tại PNVT thì hãy gọi cho chúng tôi.

1 thought on “Lệ phí cấp giấy phép lao động tại TPHCM”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top