Mẫu giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động có thời hạn không quá 2 năm. Đây là văn bản do Sở Lao động cấp cho người lao động nước ngoài đủ điều kiện. Giấy xác nhận là căn cứ chứng minh người nước ngoài làm việc hợp pháp, đúng quy định.

Giấy xác nhận là văn bản khổ A4 có các thông tin về người lao động. Ngoài ra, văn bản còn ghi rõ căn cứ của việc cấp giấy xác nhận.

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Các đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại Điều 7, Nghị định 152/2020/NĐ-CP như: trưởng văn phòng đại diện, người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại…. có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, được xem xét cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top