Home Thủ tục + Form mẫu Quy định lệ phí giấy phép lao động:Thông tư 106/2021/TT-BTC

Quy định lệ phí giấy phép lao động:Thông tư 106/2021/TT-BTC

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện) là khoản lệ phí nằm trong Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Thông tư 106/2021/TT-BTC có sự sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến khoản phí cấp giấy phép lao động này.

Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do bộ trưởng bộ tài chính ban hành. Theo thông tư này thì:

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả cấp lại).

Còn Thông tư 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi thông tư 85/2019/tt-btc về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do bộ trưởng bộ tài chính ban hành, quy định:

Lệ phí cấp (cấp, cấp lại, gia hạn) giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy thông tư 85/2019/TT-BTC quy định trường hợp cấp mới, cấp lại, Thông tư 106/2021/TT-BTC quy định trường hợp cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đều là khoản phí do địa phương chịu trách nhiệm.

3.8/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.