Home Thủ tục + Form mẫu Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

Quy định trường hợp và trình tự thu hồi giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam nêu rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động và trình tự thu hồi giấy phép lao động tại Mục 6, điều 20 và điều 21, cụ thể:

thu hồi giấy phép lao động

Quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động

Việc thu hồi giấy phép lao động sẽ được xem xét dựa trên các trường hợp cụ thể sau:

1.Làm việc không đúng với nội dung trong Giấy phép lao động đã được cấp.

2. Giấy phép lao động hết thời hạn.

3. Chấm dứt hợp đồng lao động .

4. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của Giấy phép lao động đã được cấp.

5. Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

6. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng người lao động nước ngoài chấm dứt hoạt động.

7. Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh Giấy phép lao động hết thời hạn/chấm dứt.

8. Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này.

9. Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quy định trình tự thu hồi giấy phép lao động

Căn cứ vào từng trường hợp mà trình tự thu hồi giấy phép lao động sẽ khác nhau, cụ thể:

– Các trường hợp người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP hay người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo Mẫu số 13/PLI Phụ lục I nghị định 152/2020/NĐ-CP và thông báo cho người sử dụng lao động đã thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

– Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực: thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài đã nộp lại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động

Để tìm hiểu thêm về thủ tục làm giấy phép lao động cũng như các vấn đề liên quan đến việc thu hồi giấy phép lao động, xin cấp lại, gia hạn, xin miễn giấy phép lao động hoặc xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, xin hãy gọi HOTLINE: 0977 97 99 96.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.