Thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam

Nhà quản lý nước ngoài là một trong 4 đối tượng được xét cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nếu làm việc trên 3 tháng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy hiểu như thế nào là nhà quản lý nước ngoài? Những nhà quản lý nào được cấp giấy phép lao động, những nhà quản lý nào thuộc diện xin giấy xác nhận không cấp giấy phép lao động? Hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý gồm những gì? Tất tần tật mọi vấn đề về thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài được mô tả chi tiết trong bài viết này. Các bạn đừng bỏ lỡ vì đây là bí kíp giúp bạn làm giấy phép lao động đảm bảo có kết quả trong 20 – 45 ngày làm việc.

thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

Cơ sở pháp lý liên quan đến việc làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam

Khi làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài, bạn cần phải nghiên cứu các quy định, đây được xem là phần kiến thức cơ bản cần phải biết. Để tránh việc mất thời gian tìm kiếm các quy định pháp luật, chúng tôi liệt kê toàn bộ các văn bản có liên quan đến việc làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam dưới đây. Bạn hãy tham khảo để thực hiện tốt nhất thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam nhé.

– Bộ Luật lao động số 45/2019/QH-14 ngày 20/11/2019

– Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018

– Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 11/2016/NĐ-CP

– Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017

– Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016

– Nghị định 11/2016/NĐ-C, ngày 03 tháng 02 năm 2016

– Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 02 năm 2016

– Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

Nhà quản lý nước ngoài là những ai?

Nhà quản lý nước ngoài hay người quản lý doanh nghiệp được hiểu là người quản lý công ty, người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm: chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty;

Nhà quản lý nước ngoài còn được hiểu là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

5 Điều kiện cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam

– Nhà quản lý phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Nhà quản lý đảm bảo sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

– Có giấy tờ chứng minh là nhà quản lý (phải có tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh).

– Nhà quản lý không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng nhà quản lý nước ngoài làm việc.

Hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam

Tùy từng trường hợp mà hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam sẽ khác nhau.

* Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

a/ Đối tượng: là nhà quản lý làm việc chưa có giấy phép lao động dự kiến làm việc tại doanh nghiệp trên 3 tháng.

b/ Thành phần hồ sơ:

– Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng nhà quản lý nước ngoài.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Giấy khám sức khỏe (do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp), có giá trị mới nhất trong 12 tháng.

– Phiếu lý lịch tư pháp (do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp), có giá trị mới nhất trong 6 tháng

– Hộ chiếu và visa của nhà quản lý nước ngoài còn thời hạn

– 02 ảnh màu, kích thước 4×6cm

– Bằng đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương và giấy xác nhận ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý nước ngoài trong chuyên ngành dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam. Có giấy chứng nhận đầu tư, hoặc có tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh; Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ.

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

* Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

a/ Đối tượng: Nhà quản lý muốn tiếp tục làm việc nhưng giấy phép lao động cũ còn thời hạn 5 ngày nhưng không quá 45 ngày làm việc

b/ Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng nhà quản lý nước ngoài.

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Giấy khám sức khỏe

– Giấy phép lao động cũ

– 02 hình 4cm x 6cm.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

* Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài do bị mất

a/ Đối tượng: Khi bị thất lạc giấy phép lao động, nhà quản lý nước ngoài cần thực hiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

b/ Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.

– Hình 4x6cm

– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

– Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài do bị hỏng

a/ Đối tượng: giấy phép lao động của nhà quản lý nước ngoài bị ướt, bị rách, bị nhòe mực, bị ố vàng, bị cháy… còn thời hạn 5 ngày nhưng không quá 45 ngày

b/ Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Giấy phép lao động bị hỏng

– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

– Hình 4x6cm

– Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài do thay đổi số hộ chiếu

a/ Đối tượng: Khi giấy phép lao động còn thời hạn, nhưng nhà quản lý thay đổi sổ hộ chiếu mới (do hộ chiếu cũ hết hạn)

b/ Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.

– Giấy phép lao động cũ đã được cấp.

– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

– Hình 4x6cm

Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

a/ Đối tượng: Nhà quản lý là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động, chẳng hạn nhà quản lý di chuyển trong nội bộ thuộc 11 ngành dịch vụ theo thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017.

b/ Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị xác nhận nhà quản lý nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

– Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng nhà quản lý nước ngoài.

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Kinh nghiệm quản lý, thư bổ nhiệm quản lý…

– Giấy đăng ký kinh doanh

Hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

Quy trình thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam

– Bước 1: Đăng ký nhu cầu sử dụng nhà quản lý nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm: báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục.

Thời gian thực hiện thủ tục: Trước ít nhất 30 ngày dự kiến sử dụng sử dụng nhà quản lý nước ngoài làm việc.

– Bước 2: chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ:

– Đối chiếu thành phần hồ sơ đang có với 5 điều kiện cấp giấy phép lao động và các thành phần hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài, tùy theo từng trường hợp cụ thể được nêu phía trên.

– Giấy tờ còn thiếu thì nhanh chóng làm bổ sung cho đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nếu có khó khăn trong quá trình này nên gọi PNVT để được tư vấn và hỗ trợ xử lý hồ sơ.

– Những giấy tờ do nước ngoài cấp cần phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

– Bước 3: Nộp hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam

* Cách nộp hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

+ Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến

+ Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp

Ngoài ra, các bạn còn 1 cách khác tối ưu, nếu bạn không có thời gian theo sát hồ sơ, xử lý các giấy tờ, chờ nộp hồ sơ và nhận kết quả giấy phép lao động là sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại công ty có uy tín.

* Thời gian nộp hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Nộp hồ sơ trực tiếp: thời gian nộp hồ sơ là trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày nhà quản lý nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp.

– Nộp hồ sơ trực tuyến: thời gian nộp hồ sơ là trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhà quản lý nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho doanh nghiệp.

* Nơi nộp hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài

– Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Sở là nơi tiếp nhận hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngoài Ban.

– Ban quản lý các khu chế xuất, kinh tế, công nghiệp, khu công nghệ cao …tỉnh, thành phố. Ban Quản lý là nơi tiếp nhận hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Ban.

Bước 4: Nhận kết quả :

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động sau khi xem xét hồ sơ sẽ tiến hành:

1. Cấp giấy phép lao động (nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ)

2. Văn bản yêu cầu doanh nghiệp xem xét lại hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (nếu hồ sơ chưa hợp lệ và đầy đủ).

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, sẽ được yêu cầu đóng lệ phí xin cấp giấy phép lao động, kèm biên nhận. Lúc đến nhận kết quả giấy phép lao động, người nộp hồ sơ cần mang theo biên nhận để bộ phận trả kết quả giấy phép lao động so sánh, đối chiếu trước khi trao kết quả giấy phép lao động của nhà quản lý nước ngoài đến tay người nhận kết quả.

Mẫu hồ sơ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam

– Mẫu đơn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 1 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH).

– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Mẫu số 7 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH).

– Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Mẫu số 5 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH).

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài uy tín, chuyên nghiệp tại TPHCM

– Hơn 12 năm hoạt động và phát triển;

– Lực lượng chuyên gia có bề dày kinh nghiệm xử lý thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài. PNVT sẵn sàng:

1. Tư vấn miễn phí, tháo gỡ mọi vấn đề của hồ sơ

2. Xử lý hồ sơ nhanh chóng, chuyên nghiệp

3. Đảm bảo kết quả giấy phép lao động là thật 100%.

4. 100 % giấy phép lao động được trả đúng hạn.

5. Phí dịch vụ làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài hợp lý nhất

Nếu các bạn cần một chuyên gia có kinh nghiệm cùng đồng hành trong việc thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam, thì PNVT sẽ luôn nỗ lực mang đến nhiều giá trị tốt nhất. Đặc biệt đến với chúng tôi, khả năng đậu hồ sơ giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài sẽ rất cao. Vì vậy, nếu các bạn muốn tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, đảm bảo có kết quả giấy phép lao động trong tay thì PNVT là nơi sẽ đáp ứng được những điều này cho bạn. Hãy nhấc máy lên và gọi liền cho chúng tôi nhé.

1 thought on “Thủ tục làm giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài tại Việt Nam”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top