Văn bản pháp luật về làm giấy phép lao động

Văn bản pháp luật về làm giấy phép lao động chính là các quy định cần nghiên cứu và tham khảo vô cùng quan trọng trước khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Để không phải hoang mang trong”biển “các văn bản pháp luật, các bạn hãy “note” lại để khi cần có thể tìm hiểu ngay nhé.

Các văn bản pháp luật về làm giấy phép lao động

Văn bản pháp luật về làm giấy phép lao động
Văn bản pháp luật về làm giấy phép lao động
  • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
  • Bộ Luật lao động số 45/2019/QH-14 ngày 20/11/2019
  • Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018
  • Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Khó khăn khi nghiên cứu văn bản pháp luật về làm giấy phép lao động

  • Phải đối chiếu các điều khoản, nhiều văn bản mới hiểu được các quy định
  • Nhiều thuật ngữ khó hiểu
  • Các văn bản quy định chung các trường hợp nên khi áp dụng thực tế với trường hợp làm giấy phép lao động cụ thể khiến người thực hiện thủ tục khó nắm bắt phải tiến hành làm từ đâu, chuẩn bị hồ sơ như thế nào.

Do đó, để được tư vấn ngay với từng trường hợp làm giấy phép lao động cụ thể, các bạn có thể liên hệ với chuyên gia của PNVT.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top