Các bước làm giấy phép lao động Việt Nam 2020, thủ tục và dịch vụ

Làm giấy phép lao động Việt Nam là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước khác nhau. Để giúp các doanh nghiệp, người lao động nước ngoài dễ dàng chuẩn bị đúng hồ sơ, thực hiện đúng các bước làm giấy phép lao động cần thiết, PNVT mô tả toàn bộ các bước thực hiện cũng như thành phần giấy tờ ứng với từng dạng hồ sơ làm giấy phép lao động. Nếu khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ quý khách có thể liên hệ với chuyên gia của PNVT để được tư vấn và hỗ trợ, nhất là các trường hợp đặc biệt, trường hợp khó, trường hợp cần người có kinh nghiệm xử lý thủ tục.

Công văn trả giấy phép lao động

Thời gian làm giấy phép lao động

Các bước làm giấy phép lao động Việt Nam

Xác định vị trí, chức danh cần tuyển người lao động nước ngoài

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc, cần xác định rõ vị trí, chức danh sử dụng người lao động nước ngoài. Yêu cầu là vị trí, chức danh công việc này phải là vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Đây là việc mà doanh nghiệp cần phải lưu ý, là cơ sở quan trọng cần thiết trước khi báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trước khi làm giấy phép lao động

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là việc doanh nghiệp thông tin về tình hình lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gồm các giấy tờ sau:

1) Mẫu số 1 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

2) Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng người lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết (Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố).

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố sẽ có văn bản thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài. Từ cơ sở được chấp thuận của cơ quan chức năng này, doanh nghiệp mới tiến hành chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam.

Xác định trường hợp làm giấy phép lao động Việt Nam

Xác định trường hợp làm giấy phép lao động Việt Nam là việc vô cùng quan trọng. Từ cơ sở này, các bạn mới lập được kế hoạch, chuẩn bị đúng hồ sơ, thực hiện đúng quy trình làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Các trường hợp làm giấy phép lao động gồm:

1) Cấp mới giấy phép lao động: dành cho đối tượng lần đầu đến Việt Nam làm việc; chuyển đổi nơi làm việc; chuyển vị trí công việc

2) Cấp lại giấy phép lao động khi bị mất, bị hỏng, hoặc thay đổi nội dung thông tin ghi trên giấy phép lao động

3) Gia hạn giấy phép lao động khi muốn làm cùng 1 vị trí và chức danh công việc như trước đây tại doanh nghiệp (điều kiện là giấy phép lao động phải còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày làm việc).

4) Xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động với đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ, các nhà đầu tư – thành viên góp vốn, chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần, …

Chuẩn bị và xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam

• Dịch thuật hồ sơ làm giấy phép lao động

Dịch thuật hồ sơ làm giấy phép lao động chỉ áp dụng bắt buộc với các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, nhằm mục đích giúp cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể xem xét, đọc, hiểu, chấp thuận văn bản, giấy tờ.

• Công chứng tư pháp hồ sơ làm giấy phép lao động

Công chứng tư pháp bản dịch của hồ sơ làm giấy phép lao động là để xác nhận tính chân thực, bản dịch đúng với giấy tờ, hồ sơ gốc.

• Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ làm giấy phép lao động

Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ làm giấy phép lao động nhằm mục đích xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nước ngoài khi sử dụng tại Việt Nam để làm giấy phép lao động.

Thành phần hồ sơ làm giấy phép lao động

Tùy từng trường hợp, đối tượng mà hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ yêu cầu các thành phần giấy tờ khác nhau, cụ thể:

Loại hồ sơ làm giấy phép lao độngThành phần
Làm giấy phép lao động mới1. Hộ chiếu photo (Nguyên quyển )
2. Hình 4 x 6cm
3. Giấy khám sức khoẻ
4. Giấp xác nhận kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương
5. Lý lịch tư pháp nước ngoài
6/ Bằng cấp liên quan (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
7. Lý lịch tư pháp Việt Nam
8. Giấy phép kinh doanh photo.
9. Mẫu số 7, thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
Gia hạn giấy phép lao động còn hạn1. Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
2. Giấy khám sức khoẻ
3. Giấy phép lao động cũ ( bản gốc ).
4. Mẫu số 7, thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
Cấp lại giấy phép lao độngCấp lại giấy phép lao động do hết hạn
1. Hộ chiếu photo
2. Hình 4 x 6cm
3. Giấy khám sức khoẻ
4. Giấp phép lao động cũ
5. Lý lịch tư pháp nước ngoài (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
6/ Bằng cấp liên quan
7. Lý lịch tư pháp Việt Nam
8. Giấy phép kinh doanh photo.
9. Mẫu số 7
Cấp lại giấy phép lao động do bị mất
1. Mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH
2. Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.
3. Hình 4 x 6cm
4. Hộ chiếu sao y hoặc phô tô
Cấp lại giấy phép lao động do bị hỏng
1. Mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH
2. Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)
3. Hình 4 x 6cm
4. Hộ chiếu sao y hoặc phô tô
Cấp lại giấy phép lao động do đổi số hộ chiếu
1. Mẫu số 7 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.
2. Hình 4 x 6cm
3. Giấy phép lao động cũ đã được cấp.
4. Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.
5. Hộ chiếu photo
Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động1. Mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH
2. Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
3. Các giấy tờ liên quan chứng minh người lao động nước ngoài thược diện được miễn giấy phép lao động theo quy định. Giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tùy trường hợp.
4. Hộ chiếu photo

Nộp hồ sơ làm giấy phép lao động Việt Nam

Theo quy định: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Hoàn chỉnh thủ tục làm giấy phép lao động Việt Nam

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Dịch vụ làm giấy phép lao động uy tín tại Bình Thạnh, TPHCM

Nếu các bạn đang cần làm giấy phép lao động thì hãy đến với Công Ty TNHH Dịch Thuật Phú Ngọc Việt (PNVT)– nơi đáp ứng nhu cầu dịch thuật – công chứng tư pháp – hợp pháp hóa lãnh sự – xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam. Công ty PNVT đã có hơn 12 năm kinh nghiệm xử lý thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài, hiện văn phòng của PNVT tọa lạc tại: 217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam

– Email: pnvtvn@gmail.com

– Điện thoại: 028 3514 7944

– Văn phòng mở cửa (Từ thứ 2 đến thứ 6)

+ Sáng: 8g00 – 12g00

+ Chiều: 13g15 – 17g15

Phí dịch vụ làm giấy phép lao động tại PNVT

Phí dịch vụ làm giấy phép lao động sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại hồ sơ, tình trạng hồ sơ và thời điểm cụ thể. Do đó ở đây chúng tôi không đưa ra một con số cụ thể nào cả. Ban lãnh đạo công ty thống nhất phí dịch vụ làm giấy phép lao động và tuyệt đối không có sự thay đổi, sai khác so với thỏa thuận ban đầu với quý khách hàng.

Đặc biệt, nếu quý khách chọn dịch vụ làm giấy phép lao động trọn gói tại PNVT thì quý khách sẽ được miễn phí dịch thuật, công chứng tư pháp, hợp pháp hóa lãnh sự làm giấy phép lao động. Và quý khách nên liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, zalo, email để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Ngoài dịch vụ làm giấy phép lao động, chúng tôi còn hỗ trợ quý khách xin công văn nhập cảnh Việt Nam, xin cấp thẻ tạm trú, gia hạn visa và đổi giấy phép lái xe Việt Nam. Hãy gọi PNVT khi các bạn cần người bạn đồng hành hỗ trợ giúp mình làm các thủ tục hành chính cần thiết nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top