Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, thì không cho phép gia hạn giấy phép lao động mà chỉ cho phép cấp lại giấy phép lao động, vậy trường hợp nào thì giấy phép lao động được cấp lại:

truong hop cap lai giay phep lao dong

1. Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.

2. Giấy phép lao động hết hạn.

Địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động là địa chỉ nơi người lao động nước ngoài làm việc. Thay đổi địa chỉ làm việc ghi trên giấy phép lao động là việc người lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc toàn bộ thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1 thought on “Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động”

  1. Đây là sự thay đổi mang tính tích cực, không phải phức tạp như trước đây, nhưng thực ra chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi, về bản chất thì không khác nhau. Trước đây dùng “gia hạn giấy phép lao động” nhưng giờ đây là “cấp lại giấy phép lao động”
    Hy vọng trong tương lai sẽ còn nhiều thay đổi tích cực hơn nữa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top