Được phép ký hợp đồng lao động với người nước ngoài chưa có giấy phép lao động không?

Hỏi: Công ty tôi dự định ký hợp đồng lao động với một lao động người nước ngoài. Ngoài visa bảo lãnh của công ty vào Việt Nam, người này chưa có giấy phép lao động vì thiếu giấy tờ, bằng cấp, nhưng đã có hợp đồng thuê nhà 6 tháng.

Được phép ký hợp đồng lao động với người nước ngoài chưa có giấy phép lao động không?

Trả lời:

Theo điều 170 Bộ Luật Lao động quy định điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài như sau:

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

– Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, theo khoản 2, điều 171, Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/20112 quy định công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam nếu không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, người sử dụng lao động sử dụng công dân nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn sẽ bị xử phạt từ 30 triệu đến 75 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1 tháng đến 3 tháng tùy theo mức độ vi phạm. Như vậy, công ty này sẽ không thể ký hợp đồng lao động với người nước ngoài khi người lao động này chưa có giấy phép lao động.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top