Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội Đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định tại nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017. Theo nghị quyết này thì dù đối tượng người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp hay ngoài khu công nghiệp đều phải đóng mức lệ phí nhất định nếu muốn xin cấp giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Vậy mức lệ phí đóng khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động là bao nhiêu? Đối tượng nào phải chịu mức phí này và nơi nào sẽ tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Lệ phí cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo khoản 1, điều 1 nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, được ban hành ngày 13/7/2017 thì mức phí phải đóng khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể:

– Với hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động thì mức lệ phí cần đóng cho cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục là 600.000 đồng/ giấy phép.

– Với hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động thì mức lệ phí cần đóng cho cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục là 450.000 đồng/ giấy phép.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Đối tượng đóng mức lệ phí xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo khoản 2 điều 1 của nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND được Hội Đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành ngày 13/7/2017 thì đối tượng áp dụng và đối tượng nộp lệ phí xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có sử dụng lao động là người nước ngoài.

Nơi tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh; Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh (được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội uỷ quyền) là hai cơ quan sẽ tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong đó, Sở Lao động sẽ thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh và Ban quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh sẽ thu mức lệ phí với người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động làm việc trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được quy định tại nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND đã được áp dụng từ ngày 24/7/2017. Và đây là mức phí nhà nước bắt buộc phải đóng khi thực hiện thủ tục xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, do đó, doanh nghiệp, người lao động nước ngoài nên nắm rõ thông tin này để thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top