Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm làm việc không có giấy phép lao động

Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính Phủ là văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định nêu rõ các hành vi vi phạm, quy định các hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, … đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. Để biết quy định xử phạt đối với người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động, bạn hãy tham khảo điều 22 nghị định này.

quy định xử phạt vi phạm làm việc không có giấy phép lao động

Đề mục nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính Phủ gồm 6 chương 44 điều, cụ thể:

– Chương 1: quy định chung

– Chương 2: hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động

– Chương 3: hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

– Chương 4: hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chương 5: thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

– Chương 6: Điều khoản thi hành

Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013

Nghị định số 11/2016/nđ-cp

Xử phạt vi phạm làm việc không có giấy phép lao động theo nghị định 95/2013/NĐ-CP

Tại điều 22, nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định hình thức và mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

– Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

+ Làm việc nhưng không có giấy phép lao động, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

+ Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

– Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

+ Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng khi sử dụng từ 01 người đến 10 người;

+ Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng khi sử dụng từ 11 người đến 20 người;

+ Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng khi sử dụng từ 21 người trở lên.

Ngoài ra doanh nghiệp/tổ chức còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh, sản xuất từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động đã hết hạn.

Hiệu lực của nghị định 95/2013/NĐ-CP?

Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 22/8/2013 và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 10/10/2013.

Sau nghị định 95/2013/NĐ-CP thì Chính Phủ tiếp tục ban hành nghị định 88/2015/NĐ-CP- sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top