Thủ tục + Form mẫu

Hồ sơ làm giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Hồ sơ làm giấy phép lao động tại Đà Nẵng sẽ được PNVT tư vấn một cách ngắn gọn, dễ hiểu, giúp bạn có thể tự chuẩn bị hồ sơ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Vì vậy, nếu bạn chưa biết phải chuẩn bị hồ sơ …

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc hay thư xác nhận kinh nghiệm làm việc, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc (1 năm, 2 năm, 3 năm…)là văn bản mà chủ doanh nghiệp hoặc người được phân công đại diện doanh nghiệp xác nhận thời gian, …