Thủ tục + Form mẫu

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Quảng Nam

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Quảng Nam là tệp tài liệu mà bạn cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở tỉnh Quảng Nam. Hồ sơ …

Hồ sơ miễn giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Nam

Hồ sơ miễn giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Nam hay hồ sơ xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là một dạng hồ sơ, thủ tục hành chính đặc thù dành cho người lao động nước ngoài. Vậy …

Thủ tục xin cấp work permit tại Bình Dương

Thủ tục xin cấp work permit tại Bình Dương đã được đăng tải trên trang web của Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bình Dương và Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Tuy nhiên, để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát …

Hồ sơ làm giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Hồ sơ làm giấy phép lao động tại Đà Nẵng sẽ được PNVT tư vấn một cách ngắn gọn, dễ hiểu, giúp bạn có thể tự chuẩn bị hồ sơ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Vì vậy, nếu bạn chưa biết phải chuẩn bị hồ sơ …