Thủ tục + Form mẫu

Quy định và điều kiện đặc biệt theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động mà không cần bằng đại học, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe

Nhiều người cho rằng không thể xin giấy phép lao động khi không có bằng đại học, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. Theo Quy định luật lao động đối với lao động người nước ngoài thì điều trên có thể thực hiện, tuy nhiên phải …

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động mới nhất

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP thực chất là thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước …

Hồ sơ thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động theo bài viết này là trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tức hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Miễn giấy phép lao động cho người …

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động bị hỏng

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động bị hỏng cho người nước ngoài được hiểu là giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 45 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động, được công ty PNVT thực hiện nhằm …

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động như sau: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động …