Cách đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021

Muốn đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp/tổ chức cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành ngày 30/12/2020 thì việc đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 2021 được thực hiện như sau:

đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động – doanh nghiệp – tổ chức (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI

– Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLI

Các trường hợp người sử dụng lao động tại đây thì – doanh nghiệp – tổ chức không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ báo cáo, đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gồm:

– Mẫu số 01/PLI – giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Giấy phép đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập… (tùy theo từng trường hợp)

– Xem thêm: Thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sau khi xác định nhu cầu và đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài khi có nhu cầu thuê người lao động nước ngoài phải đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với cơ quan chức năng. Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức còn phải tiến hành báo cáo sử dụng người lao động định kỳ theo quy định, cụ thể: Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7944 | (028) 3510 6980 | (028) 3514 6513

Email: pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown