Công điện số 600/CĐ-BCĐ tăng thời gian cách ly lên 21 ngày

Công điện số 600/CĐ-BCĐ tăng thời gian cách ly y tế từ 14 ngày lên 21 ngày. Công điện chính thức áp dụng kể từ ngày 05/05/2021.

Việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 theo công điện buộc các cơ quan chức năng, các tổ chức/doanh nghiệp, cơ sở liên quan đến việc di chuyển, cách ly phải kịp thời xử lý điều chỉnh theo quy định mới, cụ thể:

tăng thời gian cách ly

Do tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục ghi nhận các biến chủng của vi rút SARS-CoV-2, tiếp tục gia tăng về người mắc và người tử vong. Do đó Ban Chỉ đạo Quốc gia quy định:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

2. Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9, cụ thể:

–  Ban Chỉ đạo Quốc gia quy định: Tăng thời gian cách ly tập trung từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARSCoV-2.

– Thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

– Sẽ giảm thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

>>Xem chi tiết nội dung tại Công điện 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021.

XEM THÊM

>>>Xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài

>>>Thủ tục xin hồi hương về Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top