Đà Nẵng tăng cường quản lý lao động người nước ngoài

Vừa qua, được sự chỉ đạo bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành lập kế hoạch kiểm tra 47 đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố có sử dụng người lao động nước ngoài nhưng chưa thực hiện đề nghị cấp giấy phép lao động. Sau khi kiểm tra, Sở sẽ phải báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân Thành phố, đồng thời cũng phải đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đà Nẵng tăng cường quản lý lao động người nước ngoài

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan kiểm tra các đơn vị kinh doanh có sử dụng lao động nước ngoài nhưng không thông báo, không thực hiện đúng quy định và các trường hợp người nước ngoài cư trú, làm việc trái phép trên địa bàn thành phố.

Có thể nói đây là một quyết định quan trọng, góp phần tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top