Điện tử hóa quy trình cấp lý lịch tư pháp

Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp vừa được Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) – Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an ký kết thực hiện. Thực chất đây là quy chế thống nhất giữa hai bên nhằm phối hợp triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp. Và giải pháp này là hình thức điện tử hóa việc chuyển hồ sơ yêu cầu tra cứu, xác minh và tiếp nhận kết quả tra cứu, xác minh có thông tin lý lịch tư pháp sau ngày 1-7-2010 theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 47, Luật Lý lịch tư pháp và các hồ sơ có thông tin lý lịch tư pháp trước ngày 1-7-2010 theo quy định tại điều 25, nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp.

Điện tử hóa quy trình cấp lý lịch tư pháp

Quy trình, dây truyền phối hợp được thể hiện như sau:

– Sở Tư pháp sẽ chuyển hồ sơ của các cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến Trung tâm lý lịch tư pháp, đồng thời đến Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53).

– Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện tiếp nhận, tra cứu, xác minh, chuyển kết quả cho Trung tâm để tổng hợp với kết quả tra cứu tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Trung tâm. Sau đó thì ban hành công văn trả lời kết quả tra cứu cho Sở Tư pháp.

Tất cả các quá trình này được thực hiện thông qua đường truyền mạng với phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đồng thời quy chế cũng phân công trách nhiệm cho các bên khi phối hợp thực hiện thủ tục hành chính cho người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Quy chế này thay thế quy chế số 01/QCPH-TTLLTPQG-C53 và chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2018. Tham khảo: Internet

1 thought on “Điện tử hóa quy trình cấp lý lịch tư pháp”

  1. Kiến Khai Minh

    Đây là tin vui cho người nước ngoài vì có thể đăng ký lý lịch tư ppháp online, tuy nhiên có thể gặp không ít khó khăn, vì hồ sơ trực tuyến thường phải “đẹp” thì mới được chấp nhận.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top