Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam?

Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này cũng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018. Tuy nhiên đối tượng lao động nước ngoài nào sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và mức đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu? Sau đây, PNVT xin mời các bạn cùng theo dõi các thông tin cụ thể dưới đây để nắm rõ thêm về vấn đề này.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tại khoản 1, điều 2 nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định: người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi họ có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Xem tham khảo thêm Thông tư số 14/2013/TT-BYT

Về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Theo nghị định thì từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hàng tháng phải đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp đặc biệt: người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động – người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng việc tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top