Thông báo số 4256/SLĐTBXH-VLATLĐ hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào TPHCM

Thông báo 4256/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh, thân nhân nhập cảnh vào TPHCM được ban hành ngày 05/02/2021 quy định khi thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TPHCM làm việc, tổ chức, doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu chứng minh đối tượng được bảo lãnh đúng theo quy định. Hồ sơ hỗ trợ nhập cảnh nộp tại Sở Lao động – Thương binh và xã hội và được xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố khi đảm bảo đúng đối tượng và các điều kiện về phòng chống dịch.

Công văn số 4256/TB-SLĐTBXH về xin nhập cảnh cho người nước ngoài ở TPHCM

Theo đó, tiêu chí xác định người nước ngoài nhập cảnh là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh, thân nhân nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

1. Chuyên gia kỹ thuật:

  • Có bằng đại học trở lên hoặc tương dương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
  • Hoặc, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

2. Lao động tay nghề cao:

  1. Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;
  2. Hoặc, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

3. Nhà quản lý, nhà đầu tư:

  • Nhà quản lý: xác định theo quy định tại Khoản 24, Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;
  • Nhà đầu tư: xác định theo Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư: “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

4. Sinh viên – học sinh

Là người nước ngoài hiện đang học tập (dự kiến học) tại các trường trên địa bàn thành phố.

5. Thân nhân của nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp;

Bao gồm cha/mẹ, vợ/chồng, con của nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp.

Xem toàn văn nội dung Thông báo 4256/SLĐTBXH-VLATLĐ

 

Nếu không xem được, hãy click tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top