Home Kiến thức GPLĐ Thu hồi giấy phép lao động của giám đốc điều hành Hà Lan

Thu hồi giấy phép lao động của giám đốc điều hành Hà Lan

Việc thu hồi giấy phép lao động của giám đốc điều hành Hà Lan là vấn đề tất yếu trong quan hệ lao động. Không chỉ khi giám đốc điều hành có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, mà kể cả những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, work permit hết thời hạn… cũng cần tiến hành thủ tục thu hồi.

Sau khi giấy phép lao động đã bị thu hồi, các quyền và nghĩa vụ liên quan của giám đốc điều hành Hà Lan đối với doanh nghiệp VN cũng sẽ chấm dứt. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng không còn trách nhiệm liên đới, khi người Hà Lan tiếp tục sinh sống, làm việc trên lãnh thổ VN.

Khi nào cần thu hồi giấy phép lao động của giám đốc Hà Lan?

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động của giám đốc điều hành Hà Lan gồm:

Thu hồi giấy phép lao động hết hiệu lực

 • Giấy phép lao động đã hết thời hạn sử dụng;
 • Chấm dứt quan hệ hợp đồng lao động;
 • Nội dung của hợp đồng lao động đã ký không trùng khớp với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp;
 • Giám đốc điều hành làm việc không đúng với nội dung của giấy phép lao động;
 • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động đã hết thời hạn hoặc đã chấm dứt;
 • Có những văn bản thông báo từ phía doanh nghiệp/công ty Hà Lan về việc thôi cử giám đốc điều hành đến Việt Nam làm việc;
 • Doanh nghiệp/tổ chức/đối tác Việt Nam hoặc đơn vị nước ngoài tại VN đang sử dụng lao động người Hà Lan đã chấm dứt hoạt động.

Trường hợp bị thu hồi vì vi phạm quy định pháp luật

 • Người sử dụng lao động hoặc giám đốc điều hành Hà Lan không thực hiện đúng các quy định pháp luật về lao động;
 • Giám đốc điều hành Hà Lan trong quá trình công tác tại VN có hành vi gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Thu hồi giấy phép lao động của giám đốc điều hành Hà Lan

Tầm quan trọng của việc thu hồi giấy phép lao động

Khi người lao động Hà Lan và doanh nghiệp chấm dứt quan hệ lao động, thì cần thông qua việc thu hồi work permit để báo cáo hoạt động sử dụng lao động nước ngoài với cơ quan VN.

Nếu không thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép lao động của giám đốc điều hành Hà Lan thì một số đối tượng nước ngoài có thể lợi dụng quan hệ lao động để tiếp tục lưu trú bất hợp pháp tại VN.

Theo quy định quản lý, sau mỗi 6 tháng làm việc thì doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động Hà Lan, với cơ quan có thẩm quyền một lần. Nếu không nộp lại Work Permit, người sử dụng lao động sẽ mất thời gian cho hoạt động báo cáo này.

Thậm chí, người sử dụng lao động còn phải liên đới chịu trách nhiệm, về các hành vi của giám đốc điều hành Hà Lan trên lãnh thổ VN, trong thời hạn làm việc của giấy phép lao động VN đã được cấp(khi chưa bị thu hồi).

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động của giám đốc Hà Lan

Trình tự thu hồi giấy phép lao động hết hiệu lực

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép hết hiệu lực, người sử dụng lao động phải chuẩn bị:

 • Giấy phép lao động;
 • Văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thể thu hồi.

Thẩm quyền xử lý: Bộ Lao động thương binh và xã hội(LĐTBXH)/Sở LĐTBXH.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Kết quả: Văn bản xác nhận thu hồi giấy phép lao động.

Trình tự thu hồi GPLĐ vi phạm pháp luật

Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo mẫu số 13/PLI và thông báo cho người sử dụng lao động về việc thu hồi Work Permit của giám đốc điều hành Hà Lan.

Người sử dụng lao động đại diện nộp lại Work Permit cho cơ quan nhà nước để kết thúc nghĩa vụ và trách nhiệm với người lao động nước ngoài. Sau 05 ngày làm việc, sẽ nhận lại văn bản xác nhận thu hồi.

Nếu bạn cần hỗ trợ làm thủ tục thu hồi work permit của giám đốc điều hành Hà Lan, thì liên hệ ngay với PNVT qua số Hotline để được hỗ trợ nhé!

Xem thêm:

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.