Tiêu chí xác định nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Tiêu chí xác định nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh Việt Nam doanh nghiệp, sinh viên học sinh, thân nhân nhập cảnh vào TPHCM được quy định theo Thông báo 4256/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM được ban hành ngày 05/02/2021.

Công văn số 4256/TB-SLĐTBXH về xin nhập cảnh cho người nước ngoài ở TPHCM

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu; công tác phòng chống dịch phải tiếp tục được quan tâm thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Việc hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào TPHCM làm việc trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong năm 2021, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào TPHCM làm việc, học tập, thăm thân cần phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, bảo lãnh đúng đối tượng theo quy định và chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh.

Khi thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TPHCM làm việc, tổ chức, doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu chứng minh đối tượng được bảo lãnh đúng theo quy định. Hồ sơ hỗ trợ nhập cảnh nộp tại Sở Lao động – Thương binh và xã hội và được xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố khi đảm bảo đúng đối tượng và các điều kiện về phòng chống dịch.

Theo đó, tiêu chí xác định người nước ngoài nhập cảnh là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh, thân nhân nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Chuyên gia kỹ thuật:

  • Có bằng đại học trở lên hoặc tương dương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
  • Hoặc, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Lao động tay nghề cao:

  • Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;
  • Hoặc, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nhà quản lý, nhà đầu tư:

  • Nhà quản lý: xác định theo quy định tại Khoản 24, Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;
  • Nhà đầu tư: xác định theo Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư: “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Sinh viên – học sinh

Là người nước ngoài hiện đang học tập (dự kiến học) tại các trường trên địa bàn thành phố.

Thân nhân của nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp

Bao gồm cha/mẹ, vợ/chồng, con của nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top