Xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, những điều cần biết

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu nhập cảnh Việt Nam vẫn còn rất lớn, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch coVID-19 đã ban hành nhiều hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp nhập cảnh Việt Nam bảo đảm công tác phòng chống dịch và giải quyết được đúng các đối tượng có nhu cầu nhập cảnh theo quy định, nhất là trường hợp xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam.

xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào việt nam

Ngày 23/02/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 ban hành công văn số 1113/CV-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống Covid-19. Trong đó nêu rõ việc xem xét các đối tượng ưu tiên cho phép nhập cảnh. Đặc biệt, đối với các trường hợp mang tính nhân đạo, trường hợp đặc biệt (ngoài các đối tượng được Thủ tướng Chính phủ quy định tại các văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ) phải gửi bằng văn bản về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia (Bộ Y tế) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia giải quyết theo quy định.

Đối với các trường hợp xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam

Để nắm rõ việc xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, các bạn nên tham khảo 2 công văn: Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020, Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020

XEM THÊM:

Quy trình, hồ sơ xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam 2021

Ngoài ra, công văn số 1113/CV-BCĐ còn quy định:

– Các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con), Bộ Ngoại giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét giải quyết việc nhập cảnh và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức việc quản lý, cách ly, xét nghiệm theo quy định.

– Các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, các trường hợp đặc biệt phải cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh cùng văn bản đề nghị.

Riêng các tổ chức, đơn vị đứng tên đề nghị được nhập cảnh: văn bản phải có đầy đủ chữ ký, dấu đã đăng ký của tổ chức, đơn vị. Các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh phải có xác nhận thân nhân của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (cấp xã) nơi người nhập cảnh sau khi hết cách ly về lưu trú.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh, thuộc đối tượng xem xét nhập cảnh theo quy định phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, hộ chiếu) và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh theo quy định./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top