Home Miễn Giấy phép LĐ Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga

Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga

Một số trường hợp người Nga đến VN làm việc không thuộc diện cấp giấy phép lao động(GPLĐ), mà chỉ cần xin văn bản xác nhận theo diện tương ứng. Việc xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga sẽ đơn giản hóa hơn so với thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Giấy xác nhận được cấp với thời hạn tối đa là 02 năm.

Trường hợp người Nga cần xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ

Các trường hợp cần xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:

 • Trưởng văn phòng đại diện dự án hoặc đang chịu trách nhiệm chính cho hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại VN;
 • Người Nga chỉ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết với WTO;
 • Người lao động Nga vào VN để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc đang thực hiện nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA;
 • Lao động người Nga được Bộ ngoại giao cấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại VN theo quy định pháp luật;
 • Tình nguyện viên;
 • Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường, cở sở đào tạo ở Nga có thỏa thuận thực tập trong cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp tại VN; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển của VN;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Lao động Nga vào VN để giảng dạy, nghiên cứu, được Bộ giáo dục và đào tạo xác nhận.

Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga

Hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga

Hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga, cần chuẩn bị gồm:

 • Giấy đề nghị xác nhận người Nga không thuộc diện cấp GPLĐ – mẫu 09/PLI;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của người Nga(còn hạn);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe của người Nga;
 • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, trừ các trường hợp được miễn trừ;
 • Giấy tờ chứng minh người Nga không thuộc trường hợp cần xin cấp GPLĐ mà chỉ cần xác nhận miễn trừ hợp pháp.

Lưu ý: với tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài thì cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt trước khi nộp xin xác nhận miễn GPLĐ.

Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga

Người sử dụng lao động bảo lãnh cho người Nga đến VN làm việc, mang hồ sơ đến nộp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trước thời điểm dự kiến bắt đầu làm việc tối thiểu là 10 ngày, trừ các trường hợp chỉ cần báo cáo về thông tin lao động.

Thời hạn giải quyết: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sư hợp lệ.

Kết quả: cấp văn bản xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga.

Nếu bạn không có kinh nghiệm xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Nga, thì hãy gọi ngay vào số Hotline của PNVT để được tư vấn và hỗ trợ xử lý mọi thủ tục trọn gói từ A-Z!

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.