PNVT

Mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH là mẫu đơn xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài thực chất là mẫu số 9 ban hành kèm theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 …

Lao động nước ngoài có giấy phép lao động, đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đang giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Hỏi: Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động, nhưng đã đến tuổi về hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) nhưng đang giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp thì có phải tham gia bảo hiểm xã hội …

Điện tử hóa quy trình cấp lý lịch tư pháp

Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp vừa được Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) – Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an …