PNVT

Hợp pháp hóa lao động Việt Nam tại Thái Lan

Tình trạng người Việt lao động bất hợp pháp tại Thái lan Từ ba năm trở lại đây tình trạng người Việt nhập cư Thái lan bằng đường du lịch rồi ở lại để kiếm sống xảy ra càng lúc càng nhiều. Họ thuộc thành phần những người …

Thời gian duyệt cấp giấy phép lao động rút ngắn lại

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng …