PNVT

6 yếu tố cần thiết xin thị thực du học Mỹ

Ông David McCawley, Trưởng bộ phận Lãnh sự Mỹ tại VN, chia sẻ 6 yếu tố mà sinh viên cần nắm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thị thực du học.   Dự định học vấn nghiêm túc. Nhiều trường hợp sinh viên có được I-20 (giấy …